Stenhøj Dans

INDMELDELSE/PRISER

Indmeldelse, med oplysning om Hold Nr., navn, adresse og telefonnummer, kan ske via indmeldelsesformularen herunder (du er også altid velkommen til at ringe om indmeldelse)

 Indmeldelsesformular:

Leave this field blank

Betaling.

Dansesæsonen begynder fra den 26. august 2024 og varer helt frem til den 30. marts 2025.

Kontingentet betales over fem rater,
hvor første rate betales i forbindelse med tilmeldingen.
De næste fire rater betales senest den 10. i månederne,
oktober, november, december og januar.
Herefter betales ikke i februar og marts måned.

Efter tilmelding betales første rate via netbank til
Reg.nr. 6483 Konto nr. 2034090.
De efterfølgende fire rater betales også via netbank.
Man kan også vælge at betale sæsonens kontingent over én rate og
denne betales ved indmeldelsen i august måned.

Stenhøj Dans er privatejet og modtager derfor ingen form for offentlig tilskud.

Priser.

Beløbene er inklusiv administration og afgift til koda/gramex.

Det er muligt at købe én prøvetime. Prisen for en sådan er kr. 120,-.
Der foretages en tilmelding og beløbet kr. 120,- overføres via netbank til ovenstående konto nr.
Påfør elevens navn og hold nr. De kr. 120,- fratrækkes derefter i første rate betaling.

5 rater én rate
Børn, junior eller voksne. Pr. elev: kr.    620,- pr. rate kr.   3.000,-
Voksne par, to søskende eller to hold: kr. 1.190,- pr. rate kr.   5.800,-
3 elever eller 3 hold: kr. 1.750,- pr. rate kr.   8.520,-
4 elever eller 4 hold: kr. 2.225,- pr. rate kr. 10.835,-
10 ugers kursus. Pardans for voksne: kr.   2.205,-

Ved flere elever og hold, hvor der opnås rabat, forstås søskende/familie, som bor på samme adresse.

Regler. Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen. Kun såfremt særlig grund gør sig gældende, kan udmeldelse finde sted. Og i så tilfælde kun skriftligt senest 14 dage før ny måneds begyndelse. Hvis skriftlig udmeldelse ikke foreligger, så hæfter eleven for kontingentet for den resterende del af sæsonen.

Oplysninger om danseskolens behandling af personoplysninger.